Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Sahadeal.vn! Bằng việc ấn vào nút Mua Ngay trên website này, người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà Sahadeal đưa ra.

Sahadeal.vn có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website Sahadeal.vn, coi như người dùng đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.

Khi sử dụng website Sahadeal.vn và các dịch vụ mà Sahadeal cung cấp bạn sẽ được yêu cầu mở tài khoản Sahadeal. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động,... để có ngay 1 tài khoản tại đây, người dùng có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn
đến việc không thể giao hàng cho bạn hoặc thu tiền của bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Sahadeal.vn có toàn quyền thay đổi các điều khiển sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể trên website. Thay đổi đó có thể bao gồm cả nội dung mặt hàng, số giờ cần thiết để đăng ký mua hay số người mua tối thiểu cần thiết. Sahadeal.vn cũng có toàn quyền thay đổi hình thức đặt cọc hay thanh toán.

Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có trách nhiệm bảo vệ số điện thoại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà Sahadeal.vn yêu cầu để nhận được các thông báo từ Sahadeal.vn. Trong trường hợp không thể liên lạc với người dùng qua các hình thức do Sahadeal.vn định trước, Sahadeal sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Người dùng không được phép đăng tải trên website Sahadeal.vn cũng như các website thành viên khác thuộc hệ thống Sahadeal các thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của người khác, quyền lợi của người bán hoặc quyền lợi của Sahadeal. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website Sahadeal.vn hoặc sử dụng các thông tin trên website Sahadeal.vn mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi, chúng tôi có quyền xóa bỏ các thông tin này trên Sahadeal.vn. Các thông tin đăng tải trên các website này cũng phải đảm bảo không vi phạm pháp luật và đúng với thuần phong mỹ tục.

Sahadeal đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua sản phẩm với đúng các chi tiết công bố trên website Sahadeal.vn khi người dùng đã đăng ký mua thành công, có đủ số người đăng ký trong thời gian quy định, người dùng đăng ký trước khi sản phẩm đạt tới con số người mua tối thiểu và người dùng đã đặt cọc/ thanh toán tiền theo quy định. Các vấn đề về chất lượng hàng, bảo hành, vận chuyển, hậu mãi sẽ do nhà cung cấp hàng chịu trách nhiệm. Thời gian người dùng được phép đến mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ sẽ được quy định cụ thể với mỗi sản phẩm/dịch vụ khác nhau.

Trong trường hợp người dùng đã đăng ký/thanh toán thành công nhưng không có đủ số người mua một sản phẩm, thông tin cá nhân và số tiền đã thanh toán/đặt cọc sẽ được lưu lại trên hệ thống và người mua sẽ được quyền ưu tiên mua các sản phẩm tiếp theo. Sahadeal.vn không chịu trách nhiệm với các trường hợp thất lạc, chậm trễ khi gửi thông tin hay chuyển tiền đặt cọc/thanh toán dẫn đến việc người dùng không thể đủ điều kiện mua sản phẩm.